Ehitusõiguse taotlemine

Ehitusõiguse taotlemine

Tellija ootustele põhinevate projekteerimistingimuste taotlemine.

Eelprojekti koostamine organiseerimine ehitusloa väljastamiseks vajalikus mahus.