Tehtud tööd

Projekteerimis- ehitustööde hankimine liikumisraskustega õpilaste/koolitöötajate liikumisvõimaluste parandamiseks projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“ raames.

Categories